Powered by Smartsupp Virtuele maagband Rotterdam

Algemene voorwaarden Virtuele maagband Rotterdam 

Annulering en afmeldingen:

Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd zal de consultprijs worden doorberekend. Hypnose Praktijk Rotterdam behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

Betaling:

Alle betalingen gebeuren ter plaatse. Er geldt een voorkeur voor Internetbankieren of gepast contant.
Sessieduur:

De prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt, of dat nu 30 minuten of 75 minuten duurt. De meeste sessies nemen 45- 60 minuten in beslag, maar deze tijden zijn dus afhankelijk van het doel en de voortgang tijdens de sessie.

Geen medische diensten:

De Hypnotiseur is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op binnen de hypnose bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Geen garantie mogelijk:

Geen enkele hypnose biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnotiseur is dus in staat om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om iedere cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting:

Met hypnose behaal je schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotiseur. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct, en geef de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kan ik alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnose is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.


Aanvaarding:

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene voorwaarden.